من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت دانمارك

(Denmark embassy) سفارت دانمارك
نام سفارت دانمارك
پایتخت دانمارك كپنهاك
تلفن ‏۲۲۶۰۱۳۶۳‏، ‏۲۲۶۴۰۰۰۹‏، ‏۲۲۶۰۷۰۲۰
فکس ‏۲۲۰۳۰۰۰۷‏
روز و ساعت کاری سفارت دانمارك دوشنبه تا پنجشنبه Û±Û²- Û¹
آدرس سفارت دانمارك خيابان شريعتي- بالاتر ‏از پل صدر- Ú©ÙˆÚ†Ù‡ ‏هدایت- Ú©ÙˆÚ†Ù‡ دشتي- ‏پلاک ۱۰‏‏