من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱

سفارت روماني

(Romania embassy) سفارت روماني
نام سفارت روماني
پایتخت روماني بخارست
تلفن ‏۷۷۵۳۹۰۴۱‏، ‏۷۷۶۴۷۵۷۰
فکس ۷۷۵۳۵۲۹۱
روز و ساعت کاری سفارت روماني
آدرس سفارت روماني بهارستان- خیابان ‏فخرآباد- خیابان شهید ‏مشکین- پلاک ۲۲‏‏