من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت روماني

(Romania embassy) سفارت روماني
نام سفارت روماني
پایتخت روماني بخارست
تلفن ‏۷۷۵۳۹۰۴۱‏، ‏۷۷۶۴۷۵۷۰
فکس Û·Û·ÛµÛ³ÛµÛ²Û¹Û±
روز و ساعت کاری سفارت روماني
آدرس سفارت روماني بهارستان- خیابان ‏فخرآباد- خیابان شهید ‏مشکین- پلاک ۲۲‏‏