من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۱

سفارت سوئيس

(Switzerland embassy) سفارت سوئيس
نام سفارت سوئيس
پایتخت سوئيس سوئيس
تلفن ۲۲۰۰۸۳۷۳، ۲۲۰۰۸۳۳۳
فکس
روز و ساعت کاری سفارت سوئيس شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۳/۳۰- ۷/۳۰
آدرس سفارت سوئيس الهیه- خیابان شریفی ‏منش- نبش کوچه یاسمن- ‏پلاک ۲‏‏