من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

سفارت سودان

(Sudan embassy) سفارت سودان
نام سفارت سودان
پایتخت سودان خارطوم
تلفن ۸۸۷۸۱۱۸۳
فکس ‏۸۸۷۹۲۳۳۱‏
روز و ساعت کاری سفارت سودان
آدرس سفارت سودان بلوار آفریقا- خیابان ‏بهرامی- پلاک ۶۰‏‏