من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت عربستان سعودي

(Saudi Arabia embassy) سفارت عربستان سعودي
نام سفارت عربستان سعودي
پایتخت عربستان سعودي رياض
تلفن ۲۲۲۸۸۵۴۳‏، ‏۲۲۲۹۹۹۷۸‏
فکس ‏۲۲۲۹۴۶۹۱‏
روز و ساعت کاری سفارت عربستان سعودي شنبه تا چهارشنبه Û±Û¶- Û¹ ‏
آدرس سفارت عربستان سعودي پاسداران- سه راه ‏فرمانیه- خیابان بوستان- ‏خیابان نیلوفر- پلاک ۱‏‏