من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱

سفارت عمان

(Oman embassy) سفارت عمان
نام سفارت عمان
پایتخت عمان مسقط
تلفن ۲\۲۲۰۵۶۸۳۱، ۲\۲۲۰۵۷۶۴۱
فکس ‏۲۲۰۴۴۶۷۲‏
روز و ساعت کاری سفارت عمان شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰‏
آدرس سفارت عمان آفریقا (جردن)- کوچه ‏تندیس- پلاک ۱۲‏‏