من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت فرانسه

(France embassy) سفارت فرانسه
نام سفارت فرانسه
پایتخت فرانسه پاريس
تلفن Û¸\۶۶۷۰۶۰۰۵، Û¶Û´Û°Û¹Û´Û°Û°Û°
فکس ‏۶۴۰۹۴۰۹۳‏، ‏۶۶۷۰۶۵۴۳
روز و ساعت کاری سفارت فرانسه یکشنبه تا پنجشنبه Û±Û¶- Û¸/۳۰‏
آدرس سفارت فرانسه خيابان نوفل لوشاتو- ‏پلاک Û¶Û¶-۶۴‏‏