من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۱

سفارت فنلاند

(Finland embassy) سفارت فنلاند
نام سفارت فنلاند
پایتخت فنلاند هلسينكي
تلفن ‏۲۳۵۱۲۰۰۰‏
فکس ‏۲۲۲۱۵۸۲۲‏
روز و ساعت کاری سفارت فنلاند یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸ و (جهت ویزا) ۱۲- ۱۰‏
آدرس سفارت فنلاند شریعتی- خیابان ‏میرزاپور(سهیل)- کوچه ‏حدادیان- پلاک ۲‏‏