من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت فنلاند

(Finland embassy) سفارت فنلاند
نام سفارت فنلاند
پایتخت فنلاند هلسينكي
تلفن ‏۲۳۵۱۲۰۰۰‏
فکس ‏۲۲۲۱۵۸۲۲‏
روز و ساعت کاری سفارت فنلاند یکشنبه تا پنجشنبه Û±Û¶- Û¸ Ùˆ (جهت ویزا) Û±Û²- ۱۰‏
آدرس سفارت فنلاند شریعتی- خیابان ‏میرزاپور(سهیل)- Ú©ÙˆÚ†Ù‡ ‏حدادیان- پلاک ۲‏‏