من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

سفارت قزاقستان

(Kazakhstan embassy) سفارت قزاقستان
نام سفارت قزاقستان
پایتخت قزاقستان آستانه
تلفن ۴\۲۲۵۶۵۹۳۳، ۲۲۵۶۵۳۷۱
فکس ‏۲۲۵۴۶۴۰۰‏
روز و ساعت کاری سفارت قزاقستان یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏
آدرس سفارت قزاقستان دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه مسجد- پلاک ۴‏‏