من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت قزاقستان

(Kazakhstan embassy) سفارت قزاقستان
نام سفارت قزاقستان
پایتخت قزاقستان آستانه
تلفن Û´\۲۲۵۶۵۹۳۳، Û²Û²ÛµÛ¶ÛµÛ³Û·Û±
فکس ‏۲۲۵۴۶۴۰۰‏
روز و ساعت کاری سفارت قزاقستان یکشنبه تا پنجشنبه Û±Ûµ- ۹‏
آدرس سفارت قزاقستان دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه مسجد- پلاک ۴‏‏