من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۹

سفارت قطر

(Qatar embassy) سفارت قطر
نام سفارت قطر
پایتخت قطر دوحه
تلفن ۶\۲۲۰۵۱۲۵۵
فکس ‏۲۲۰۵۸۴۷۸‏
روز و ساعت کاری سفارت قطر شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۸‏
آدرس سفارت قطر آفریقا (جردن)- بلوار گل ‏آذین- پلاک ۴‏‏