من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

سفارت كانادا

(Canada embassy) سفارت كانادا
نام سفارت كانادا
پایتخت كانادا اتاوا
تلفن ‏۸۱۵۲۵۰۰۰‏
فکس ‏۸۸۷۳۳۲۰۲‏، ‏۸۸۷۳۳۲۰۰‏
روز و ساعت کاری سفارت كانادا یکشنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۳- ۷/۳۰
آدرس سفارت كانادا خیابان استاد مطهری- خیابان شهیدسرافراز- پلاک ۴‏