من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت كانادا

(Canada embassy) سفارت كانادا
نام سفارت كانادا
پایتخت كانادا اتاوا
تلفن ‏۸۱۵۲۵۰۰۰‏
فکس ‏۸۸۷۳۳۲۰۲‏، ‏۸۸۷۳۳۲۰۰‏
روز و ساعت کاری سفارت كانادا یکشنبه تا چهارشنبه Û±Û¶- Û·/Û³Û° Ùˆ پنجشنبه Û±Û³- Û·/Û³Û°
آدرس سفارت كانادا خیابان استاد مطهری- خیابان شهیدسرافراز- پلاک Û´‏