من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲

سفارت كرواسي

(Croatia embassy) سفارت كرواسي
نام سفارت كرواسي
پایتخت كرواسي زاگرب
تلفن ‏۲۲۵۸۷۰۳۹‏، ‏۲۲۵۸۹۹۲۳
فکس ‏۲۲۵۴۹۱۹۹‏
روز و ساعت کاری سفارت كرواسي یکشنبه تا پنجشنبه Û±Û²- ۱۰‏
آدرس سفارت كرواسي خیابان پاسداران- خیابان بهستان یکم- پلاک Û²Ûµ‏