من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

سفارت كويت

(Kuwait embassy) سفارت كويت
نام سفارت كويت
پایتخت كويت بندركويت
تلفن ۹\۸۸۷۸۵۹۹۷
فکس ‏۸۸۷۸۸۲۵۷‏
روز و ساعت کاری سفارت كويت شنبه تا چهارشنبه ۱۲/۳۰- ۹‏
آدرس سفارت كويت دستگردی(ظفر)- بین ‏آفریقا(جردن) و ‏ولیعصر- پلاک ۳۰۵‏‏