من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۹ مهر ۱۴۰۱

سفارت كنيا

(Kenya embassy) سفارت كنيا
نام سفارت كنيا
پایتخت كنيا نايروبي
تلفن ‏۲۲۰۴۹۳۵۵‏
فکس ‏۲۲۰۴۸۶۱۹‏
روز و ساعت کاری سفارت كنيا یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵/۳۰- ۹‏
آدرس سفارت كنيا بلوار آفریقا ـ خیابان ‏گلستان- بلوار گیتی- ‏پلاک ۱۰‏‏