من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲

سفارت كنيا

(Kenya embassy) سفارت كنيا
نام سفارت كنيا
پایتخت كنيا نايروبي
تلفن ‏۲۲۰۴۹۳۵۵‏
فکس ‏۲۲۰۴۸۶۱۹‏
روز و ساعت کاری سفارت كنيا یکشنبه تا پنجشنبه Û±Ûµ/Û³Û°- ۹‏
آدرس سفارت كنيا بلوار آفریقا Ù€ خیابان ‏گلستان- بلوار گیتی- ‏پلاک ۱۰‏‏