من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

سفارت كوبا

(Cuba embassy) سفارت كوبا
نام سفارت كوبا
پایتخت كوبا هاوانا
تلفن ‏۲۲۰۵۴۳۸۳‏
فکس
روز و ساعت کاری سفارت كوبا یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹/۳۰‏
آدرس سفارت كوبا مقدس اردبیلی ‏‏(زعفرانیه)- خیابان ‏ملکی- کوچه قائم- پلاک ‏‏۱۸‏‏