من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت كوبا

(Cuba embassy) سفارت كوبا
نام سفارت كوبا
پایتخت كوبا هاوانا
تلفن ‏۲۲۰۵۴۳۸۳‏
فکس
روز و ساعت کاری سفارت كوبا یکشنبه تا پنجشنبه Û±Û´- Û¹/۳۰‏
آدرس سفارت كوبا مقدس اردبیلی ‏‏(زعفرانیه)- خیابان ‏ملکی- Ú©ÙˆÚ†Ù‡ قائم- پلاک ‏‏۱۸‏‏