من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱

سفارت لبنان

(Lebanon embassy) سفارت لبنان
نام سفارت لبنان
پایتخت لبنان بيروت
تلفن ‏۸۸۹۰۸۴۵۱‏، ‏۸۸۸۰۵۹۰۲‏
فکس ‏۸۸۹۰۶۰۵۱‏، ‏۸۸۹۰۷۳۴۵‏
روز و ساعت کاری سفارت لبنان یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۹‏
آدرس سفارت لبنان خیابان کریم‌خان- خیابان ‏ویلا- کوچه افشین- پلاک ‏‏۲۰‏‏