من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت لبنان

(Lebanon embassy) سفارت لبنان
نام سفارت لبنان
پایتخت لبنان بيروت
تلفن ‏۸۸۹۰۸۴۵۱‏، ‏۸۸۸۰۵۹۰۲‏
فکس ‏۸۸۹۰۶۰۵۱‏، ‏۸۸۹۰۷۳۴۵‏
روز و ساعت کاری سفارت لبنان یکشنبه تا پنجشنبه Û±Û³- ۹‏
آدرس سفارت لبنان خیابان کریم‌خان- خیابان ‏ویلا- Ú©ÙˆÚ†Ù‡ افشین- پلاک ‏‏۲۰‏‏