من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۰۷ آذر ۱۳۹۹

سفارت لهستان

(Poland embassy) سفارت لهستان
نام سفارت لهستان
پایتخت لهستان ورشو
تلفن ۴\۸۸۷۸۷۲۶۲
فکس ‏۸۸۷۸۸۷۷۴‏
روز و ساعت کاری سفارت لهستان
آدرس سفارت لهستان خیابان آفریقا- بلوار مینا- ‏کوچه پیروز- پلاک ۲‏‏