من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۹ مهر ۱۴۰۱

سفارت مصر

(Egypt embassy) سفارت مصر
نام سفارت مصر
پایتخت مصر قاهره
تلفن ‏۲۲۲۰۵۲۰۲‏، ‏۲۲۲۴۲۲۶۸‏، ‏۲۲۲۱۴۸۸۳‏
فکس ‏۲۲۲۴۲۲۹۹‏‎
روز و ساعت کاری سفارت مصر یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۱۲‏
آدرس سفارت مصر شریعتی- بعد از پل ‏رومی- کوچه رضایی- ‏پلاک ۸‏‏