من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲

سفارت مصر

(Egypt embassy) سفارت مصر
نام سفارت مصر
پایتخت مصر قاهره
تلفن ‏۲۲۲۰۵۲۰۲‏، ‏۲۲۲۴۲۲۶۸‏، ‏۲۲۲۱۴۸۸۳‏
فکس ‏۲۲۲۴۲۲۹۹‏‎
روز و ساعت کاری سفارت مصر یکشنبه تا پنجشنبه Û±Û´- ۱۲‏
آدرس سفارت مصر شریعتی- بعد از پل ‏رومی- Ú©ÙˆÚ†Ù‡ رضایی- ‏پلاک ۸‏‏