من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت نروژ

(Norway embassy) سفارت نروژ
نام سفارت نروژ
پایتخت نروژ اسلو
تلفن ‏۲۲۲۹۱۳۳۳‏، ‏۲۲۸۰۲۱۴۳‏، ‏۲۲۸۰۶۵۲۹‏
فکس ‏۲۲۲۹۲۷۷۶‏‎
روز و ساعت کاری سفارت نروژ
آدرس سفارت نروژ لواسانی(فرمانیه)- نبش ‏خیابان سنبل- پلاک ۵۴‏‏