من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲

سفارت نيجريه

(Nigeria embassy) سفارت نيجريه
نام سفارت نيجريه
پایتخت نيجريه لاگوس
تلفن ‏۸۸۲۰۶۸۱۰‏، ‏۸۸۸۸۹۶۲۱‏
فکس ‏۸۸۷۹۹۷۸۳‏
روز و ساعت کاری سفارت نيجريه ‏(جهت ویزا) یکشنبه تا پنجشنبه Û±Û²- ۱۰‏
آدرس سفارت نيجريه بلوار آفریقا- خیابان ‏ظفرغربی- نبش Ú©ÙˆÚ†Ù‡ ‏رامیان- پلاک ۱‏‏