من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۱

سفارت نيوزيلند

(New Zealand embassy) سفارت نيوزيلند
نام سفارت نيوزيلند
پایتخت نيوزيلند ولینگتون
تلفن ۲۶۱۲۲۱۷۵
فکس ‏۲۶۱۲۱۹۷۳‏
روز و ساعت کاری سفارت نيوزيلند یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏
آدرس سفارت نيوزيلند خیابان پاسداران شمالی- ‏خیابان موحدی دانش- ‏خیابان گلستان ‏شمالی(شهید قاسمی)-‏کوچه سوسن- کوچه ‏پارک دوم- پلاک ۱‏‏