من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت نيوزيلند

(New Zealand embassy) سفارت نيوزيلند
نام سفارت نيوزيلند
پایتخت نيوزيلند ولینگتون
تلفن Û²Û¶Û±Û²Û²Û±Û·Ûµ
فکس ‏۲۶۱۲۱۹۷۳‏
روز و ساعت کاری سفارت نيوزيلند یکشنبه تا پنجشنبه Û±Û²- ۹‏
آدرس سفارت نيوزيلند خیابان پاسداران شمالی- ‏خیابان موحدی دانش- ‏خیابان گلستان ‏شمالی(شهید قاسمی)-‏کوچه سوسن- Ú©ÙˆÚ†Ù‡ ‏پارک دوم- پلاک ۱‏‏