من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

سفارت اردن

(Jordan embassy) سفارت اردن
نام سفارت اردن
پایتخت اردن امان
تلفن ۸۸۰۸۸۳۵۶، ۸۸۰۸۸۵۵۱
فکس ۸۸۰۸۰۴۹۶
روز و ساعت کاری سفارت اردن شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۸/۳۰
آدرس سفارت اردن شهرک قدس(غرب)- فاز ‏‏۴- خیابان زرافشان ‏شمالی- کوچه دوم- پلاک ‏‏۷‏‎‏