من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۱

سفارت يمن

(Yemen embassy) سفارت يمن
نام سفارت يمن
پایتخت يمن صنعا
تلفن ‏۲۲۴۱۴۴۴۶‏، ‏۲۲۴۱۶۶۸۲
فکس ‏۲۲۴۱۹۹۳۴‏‎
روز و ساعت کاری سفارت يمن شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۹‏
آدرس سفارت يمن فلاحی(زعفرانیه)- ‏خیابان شهید اعجازی ‏‏(آصف)- پلاک ۷۱‏‏