من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

سفارت ارمنستان

(Armenia embassy) سفارت ارمنستان
نام سفارت ارمنستان
پایتخت ارمنستان ايروان
تلفن ۶۶۷۰۴۸۳۳، ۶۶۷۰۴۸۳۸
فکس ‏۶۶۷۰۰۶۵۷
روز و ساعت کاری سفارت ارمنستان یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏
آدرس سفارت ارمنستان خيابان جمهوري- خیابان ‏رازی- خیابان استاد ‏شهریار- پلاک ۱‏‏