من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

بازدید :
1742

نقش برجسته دارابگرد
امتیاز (0 از 10) از مجموع 0 رای

در چهار كیلومتری جنوب داراب در دامنه كوهی به نام پهنا ، نقش برجسته ای از دوران ساسانیان وجود دارد كه بیانگر پیروزی شاپور اول بر امپراتوران روم است.در این نقش شاپور سوار بر اسب در وسط سنگ نگاره تمام رخ دیده میشود و سه امپراتور رومی در جلوی او قرار دارند.این نگاره در بالای چشمه آب و بركه ای پر از نی قرار دارد.این نگاره 9.10 در 5.40 متر است شاپور اول هنگام پیر وزی بر قیصر والرین حدود 63 سال سن داشته است.این نگاره بلافاصله پس از پیروزی كنده شده است.در این نگاره شاپور تاج همیشگی خود را ندارد و تاجی شبیه تاج پدرش اردشیر اول بر سر دارد.دست چپ شاه بر سر والرین است و در دست راستش چیزی مسطح و چهارگوش دارد.اسب به زیبایی تمام توسط هنرمند حجاری شده است. زیر پای اسب یك قیصر رومی افتاده است.پشت سر شاه 18بلند پایه ایرانی ایستاده اند. سمت راست شاه یعنی مقابل او رومی ها هستند. مقابل او قیصر رومی ایستاده و سر خود را به پایین انداخته و متفكر به نظر میرسد. قیصر دیگری به سوی شاپور می شتابدودستهای خود را ملتمسانه به سوی شاپور دراز كرده است. قیصری كه زیر پای اسب افتاده است گوردیان سوم است كه در سن 19 سالگی در میشه در كرانه فرات كشته شده است. در این نگاره نیز به اقتضای سن كم او بدون ریش است. قیصری كه شاپور بر سرش دست میكشد فیلیپوس عرب است كه پس از مرگ گوردیانوس صلح را به مبلغ نیم میلیون دینار از شاپور خریداری كرد. پیمان صلح در سال 244 میلادی بسته شد. قیصر سوم والرین است كه در سال 260 میلادی در ادسا اسیر شاپور شده است

نقش برجسته دارابگرد

نقش برجسته دارابگرد

ادرس نقش برجسته دارابگرد

جهت مشاهده آدرس نقش برجسته دارابگرد ، می توانید از نقشه زیر استفاده کنیدجهت مشاهده آدرس نقش برجسته دارابگرد ، می توانید از نقشه زیر استفاده کنید


نصاویر نقش برجسته دارابگرد

نقشه نقش برجسته دارابگرد

نظرات شما در مورد نقش برجسته دارابگرد


برج های ایران برج های شهر داراب برج های استان فارس
کتیبه های ایران کتیبه های شهر داراب کتیبه های استان فارس