من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

بازدید :
967

مسجد قلعه
امتیاز (0 از 10) از مجموع 0 رای

مسجد قلعه در محله "دودانگه" و در محله کوچکتری تحت عنوان "محله قلعه" واقع شده است که یک حمام دوبخشی بزرگ (مردانه و زنانه)در جنوب و آب انبار در شمال مسجد تحت این نام وجود داشته که در حال حاضر تخریب شده اند.
بنا با مساحت 875 متشکل از یک صحن،دو در ورودی در غرب و شرق حیاط و دو شبستان در قسمت شمالی و جنوبی صحن می باشد.بنای مسجد به طورقطع بسیار قدیمیتر از ساختار فعلی بوده که احتمالا در دوره قاجار نوسازی شده است و یا بخشهایی از آن در زیر پوسته فعلی قرار دارد.
ورودی صلی بنا در غرب قرا دارد که سنک نوشته ای با تارخ 1310 هجری قمری بر بالای سردر ورودی آن نصب شده است.
صحن بنا با مساحت 250 از سمت شمال و جنوب با فضاهای معماری مسجد و از سمت شرق و غرب با دیوارهای حیاط محصور شده که با طاقنماهای نیمدایره در داخل نما سازی شده اند.
شبستان شمالی:دارای دو ورودی در طرفین است که وارد فضای شبستان می شود این شبستان با مساحت 221 متر از کف حیاط بالاتر، متشکل از شش پایه مکعبی آجری با تویزه های نیم دایره است که با چشمه طاقهایی بین تویزه ها سقف را پوشش داده اند.
شبستان جنوبی مسجد به صورت زیر زمین در حدود دو متر از کف حیاط و 3 متر از معبر مجاور مسجد پایین تر می باشد دارای یک ورودی در سمت شمال است که وارد فضای شبستان میشود.شبستان متشکل از 6 پایه های مکعبی آجری است که با زدن تویزه هایی با دیوارهای جانبی مابین آنها با چشمه طاقهایی چهار بخشی و دایره ای پوشش داده شده است در انتهای جنوبی مسجد محراب مسجد قرار دارد که با تزیینات کاشی کاری بنایی آراسته شده است.

ادرس مسجد قلعه

محله جهت مشاهده آدرس مسجد قلعه ، می توانید از نقشه زیر استفاده کنید

نقشه مسجد قلعه

نظرات شما در مورد مسجد قلعه


مسجد های ایران مسجد های شهر بروجرد مسجد های استان لرستان
قلعه های ایران قلعه های شهر بروجرد قلعه های استان لرستان