من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۹ مهر ۱۴۰۱

بازدید :
2732

امام زاده سید صلاح الدین محمد (ع)
امتیاز (0 از 10) از مجموع 0 رای

امام زاده سید صلاح الدین محمد در جنوب شرقي شهر آبدانان در انتهاي شهر بر روي تپه اي ساخته شده است . در اطراف امامزاده قبرستاني وجود دارد كه هم اكنون به عنوان قبرستان عمومي شهر آبدانان مورد استفاده قرار مي گيرد . سنگ قبرهاي قديمي اين قبرستان داراي نقوشي مانند بز كوهي . تفنگ . شانه . مهر تسبيح . قليان . ابريق و غيره است و قدمت آنها تا حدود 200سال پيش مي رسد .
بناي امامزاده سيد صلاح الدين محمد بر نقشه مستطيل شكل ساخته شده است و داراي گنبد دوپوش با گنبد مضرس(درچين) بيروني و گنبد نيم كروي داخلي است . بدنه بنا از دو قسمت بدنه قديمي و الحا قات جديد تشكيل شده است . بدنه قديمي شامل دو قسمت اتاق ورودي و اتاق مقبره (گنبدخانه) است . قسمت الحا قي نيز شامل يك شبستان كه سه طرف بنا را در قسمتهاي غربي . شرقي و جنوبي احاطه كرده است و همچنين دو اتاق در گوشه هاي شمال شرقي و شمال غربي بنا و يك ايوان ورودي با دو رواق در طرفين آن در ضلع شمالي بنا مي باشد . جهت قبله در اين بنا 15 درجه به طرف جنوب غرب است . مصالح به كار برده شده در اين بنا در قسمتهاي مختلف متفاوت است . در قسمت قديمي بنا بدنه با قلوه سنگ و گنبد بيروني آن با آجر و پوشش خارجي بنا از گچ بوده است . قسمت الحاقي بنا نيز از مصالح امروزي مانند آجر . ماسه . سيمان و آهن ساخته شده است

امام زاده سید صلاح الدین محمد (ع)

امام زاده سید صلاح الدین محمد (ع)

ادرس امام زاده سید صلاح الدین محمد (ع)

جنوب شرقي شهر آبدانان در انتهاي شهرجهت مشاهده آدرس امام زاده سید صلاح الدین محمد (ع) ، می توانید از نقشه زیر استفاده کنید


نصاویر امام زاده سید صلاح الدین محمد (ع)

نقشه امام زاده سید صلاح الدین محمد (ع)

نظرات شما در مورد امام زاده سید صلاح الدین محمد (ع)