من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۹

بازدید :
1705

عمارت دهدشتی
امتیاز (0 از 10) از مجموع 0 رای

عمارت دهدشتی در شهر بوشهر‚ خیابان انقلا ب ضلع شمال غربی مسجد امام و پشت بانك مسكن شعبه مركزی است از لحاظ واقع شدن در بافت قدیم در محله كوتی است. در عصر قاجار توسط حاج غلا محسین دهدشتی كه تاجر روغن بوده احداث گردیده است و به عمارت دهدشتی مشهور شده است. اسناد تجاری زیادی در این خانه پیدا شده كه هم اكنون طبقه بندی شده و در میراث فرهنگی نگهداری می شود‚ بعضی از اسناد به خط برجسته سیاق است قدمت برخی از تمبرهای اسناد به 150 تا 200 سال پیش می رسد‚ تمبرهای كشورهای بریتانیا‚ هندوستان‚ آلمان و عصر قاجاریه از اهمیت ویژه ای برخوردار ند. این ساختمان به لحاظ معماری از اهمیت فوق العاده خاصی برخوردار است و در چها ر طبقه می باشد اكثر ساختمانهای بافت قدیم بوشهر در دو طبقه و تعداد انگشت شماری در سه طبقه بوده است عمده مصالح تشكیل دهنده آن را گچ‚ سنگهای مرجانی‚ آهك‚ چوب ساج و صندل تشكیل می دهد.

پوشش سقف از چوب صندل است سقف اتاق پذیرایی نقاشی رنگ و روغن شده است كه برگرفته از نقاشی اروپایی است تزئینات و گچبری بسیار زیبایی در داخل اتاقها و سیستم درب و پنجره ها بكار گرفته شده است كه توجه هر بیندهای را بخود جلب می نماید. همچنین گره چینی هلالها‚ درها‚ كنده كاری روی اتاقها و پنجره های دیواری از عوامل تزئین است. شیشه های رنگی باعث تلطیف نور و زیبایی ساختمان شده است. ساختمان دارای چند ارسی زیبا با گره چینی و شیشیه های رنگی است . عمارت دهدشتی كاربری تجاری‚ مسكونی داشته است و هم اكنون پیشنهاد فرهنگسرا یا موزه داده شده است. بنا از سال 77 توسط میراث فرهنگی بوشهر مرمت شده است كه اقدامات انجام شده به شرح ذیل است
1- شمع گذاری قسمتهای در حال تخریب‚
2- تعمیر پشت بام‚
3- مرمت قسمتهای فروریخته

برنامه مرمتی :
1- اسنحكام بخشی بنا
2- مرمت بخشی جنوبی بنا‚
3- سامان دهی طبقات فوقانی‚
4- بازسازی صلع جنوب شرقی

عمارت دهدشتی

عمارت دهدشتی

ادرس عمارت دهدشتی

عمارت دهدشتی (بوشهر)، واقع در بخش مرکزی شهرستان بندر بوشهر یکی از آثارهای تاریخی و از نقاط دیدنی استان بوشهر در جنوب ایران است.جهت مشاهده آدرس عمارت دهدشتی ، می توانید از نقشه زیر استفاده کنید


نصاویر عمارت دهدشتی

نقشه عمارت دهدشتی

نظرات شما در مورد عمارت دهدشتی


دشت های ایران دشت های شهر بوشهر دشت های استان بوشهر