من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

بازدید :
974

معرفی سنگ نگاره های استان یزد
ستاره ای رو اینجا بزار

سنگ نگاره های کوه هبخته
این سنگ نگاره ها در کوه مزرعه "هبخته" از توابع نصرآباد "پیشکوه" قرار دارد. طبق نوشته "محمد تقی عسکری کامران"، گویا این سنگ نوشته ها قدیمی تر از سنگ نوشته های کوه ارنان است. نقوش هبخته در دامنه کوه و هم سطح زمین دیده می شود.

سنگ نگاره های کوه سرخ ندوشن
این سنگ نگاره ها در نزدیکی چشمه خشکیده کوه سرخ که مردم ندوشن به آن "سرخان کوه" می گویند، قرار دارد. در این آثار تاریخی، نقاشی و نوشته تواماً دیده می شود. نوشته ها به خط کوفی و فارسی است و نقش ها عبارتنداز: حیوان، گردونه مهر (چلیپا)، انسان با نیزه و اشکال نمادین.
سنگ نگاره های کوه ارنان
کوه ارنان در نزدیکی روستایی به همین نام قرار دارد. این کوه قدیمی ترین سند تاریخی یزد را در سینه خود نگهداری می کند. بر تخته سنگ کوه ارنان، سنگ ها و نقاشی هایی مربوط به دوازده هزار سال پیش کشف شده است. این تخته سنگ در نگاه اولیه، دو صحنه مجزای شکار را مجسم می کند؛ در سمت راست و قسمت بالای سنگ، تصویر بزرگی از یک حیوان درنده و انسانی رو به روی آن دیده می شود و صحنه دیگر تصویر مردی است که نیزه خود را در بدن حیوان فرو برده است. شیوه زندگی و تاریخ دیرینه مردم این سامان را می توان از این سنگ نبشته ها و نقوش آن مورد تحقیق قرار داد.