من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

بازدید :
1145

معرفی کتابخانه های استان یزد
ستاره ای رو اینجا بزار

کتابخانه وزیری یزد
این کتابخانه در سال 1334 شمسی با اهدای هزار و ششصد کتاب خطی و چاپی مرحوم "حاج سیدعلی محمد وزیری" در دهلیز شمالی مسجد جامع بنیاد نهاده شد. مساحت کل کتابخانه در حال حاضر ششصد متر مربع است. در این کتابخانه افزون بر قرآن های خطی بسیار نفیس، کتاب های علمی خطی مانند "تفسیر ابوالفتح عجلی" به خط مولف و "نزهه الانفس" تالیف عراقی و بسیاری کتب خطی دیگر در زمینه طب، علم اعداد و دیوان خطی شعرا به ویژه شعرای یزد و خطوط اندیشمندان بزرگ مانند علامه حلی، شیخ بهایی، ملا مهدی نراقی وجود دارد.

علاوه بر کتب نفیس خطی تعدادی منشور و فرمان پادشاهان و اسناد و قباله های نکاح و نقوش قدیمی، مرقع درویش، وقفنامه ای از مدرسه "شاهزاده محمد ولی میرزای قاجار" به طول 30/2 و به عرض چهل سانتی متر که در حاشیه آن 199 نفر از علما و طلاب و بازرگانان و خوانین یزد امضا و یا به مهر خود مهمور نموده اند نیز در این کتابخانه نگهداری می شود. همچنین قران کاملی به طول 60/5 متر و عرض شش سانتی متر به خط "اسماعیل بن علینقی موسوی یزدی"- تحریر سال 1199 هـ. ق- در این کتابخانه وجود دارد. گنجایش مخزن کتاب های خطی و چاپی کتابخانه یکصد و پنجاه هزار جلد و ظرفیت تالار مطالعه آن یکصد و نود نفر است که گاهی به واسطه کثرت مراجعه کننده از اتاق های دیگر کتابخانه نیز استفاده می شود.

کتابخانه شرف الدین علی
پس از کتابخانه وزیری، کتابخانه شرف الدین علی از لحاظ کارایی و بازده دومین کتابخانه در سطح شهر یزد است. مانند تمام کتابخانه های همگانی این کتابخانه دارای موضوعات گوناگون چون فلسفه، ادبیات، مذهب، تاریخ، جعرافیا و علوم است. این کتابخانه دارای شش نسخه خطی است. قانون ابوعلی سینا در طب و جلد آخر "مبسوط" از تالیفات شیخ طوسی و به قلم "عبدالله والد قوم الدین محمد قزاشباشی" از این جمله است.