من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

بازدید :
1577

بازی ها و ورزش های سنتی استان فارس
ستاره ای رو اینجا بزار

کشتی دست به بغل
در این کشتی حتماً دو نفر هم وزن با هم کشتی می گیرند و حداکثر اختلاف وزن دو کشتی گیر ممکن است 5 کیلوگرم باشد. تفاوت دیگر این کشتی با سایر کشتی های محلی در این است که یک برد یا یک باخت، فرد برنده و بازنده را تعیین نمی کند و دو نفر باید حتماً سه بار با هم کشتی بگیرند.

گل از بوته
ک بازی گروهی است که بین دو تیم با نفرات مساوی انجام می شود. این بازی میدانی است و در فضای باز و زمین هموار و مسطح مانند زمین فوتبال انجام می شود. هر گروه دارای یک نفر سرگروه است. برای تعیین وضعیت و موقعیت تیم ها، قرعه کشی می شود و یک تیم به عنوان مهاجم در بالا و تیم دیگر به عنوان مدافع در پایین قرار می گیرند.
هدیه بیار
این بازی بین دو تیم با نفرات مساوی انجام می شود و محل بازی زمینی است مستطیل شکل به طول 100 متر که عرض چندانی ندارد. وسیله بازی دو گلدان یا توپ یا هر چیز دیگر است که در بازی به عنوان هدیه مورد استفاده قرار می گیرد. نفرات دو تیم در دو صف جداگانه با فاصله کمی از هم در یک ردیف می ایستند و هدیه ها در فاصله 100 متری - یا کمتر و بیشتر - مقابل دو تیم قرار می گیرد.
هفت سنگ
بازی بین دو تیم هفت نفره است. محل بازی زمینی رو باز و مستطیل شکل به عرض 2 تا4 متر است. طول زمین با توجه به سن و سال، قدرت جسمانی، مهارت و ورزیدگی بازیکنان از 15 متر به بالا، متغیر است. وسیله بازی 7 قطعه سنگ متوسط به عنوان نشانه و تعدادی سنگ کوچک برای پرتاب است که در اختیار هر گروه قرار می گیرد.

از دیگر بازی ها و ورزش های سنتی می توان به زنجیر پاره کن، تورونه بازی، غربه شاه، گو و چفته، بند دو، کپروشک، ترکه بازی، چوپا سواری، الختر، سکل مهتاب، چوب کیلک، گوبازی، پل جفته، برو بیا، بگیر بیا بالا، قالب سنگ، بادخوردن، هادین گلو، دنده ریشه و ... اشاره کرد.

در میان بازی های محلی نیز باقله به چند مثقال، چلک مسه، پری پری شاه پری، آزنگه شیر، گاو گوساله پنیر و تیرقله در شیراز، خونه خویش، چوچَلُک و دِرِنه در زرقان، اَلختَرک، خروس جنگو، واگو و کوکلاه برک در سروستان، کفشک صد و سی رو، چیش بگیرو و بازی کفشک در داراب، چرخ کیلو و تخم مرغ بازی در گراش از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

از بازی های کوکله بردار، لـَپَر، جز، آقاج آقاج، کوکله بردار، الختر، چالدی قچدی، آقاج توپ و سه گودالک نیز می توان به عنوان برخی از بازی های ایل قشقایی نام برد.