من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹

تور هند
نام هند (India) از واژه‌ی ایندوس (Indus) در زبان پارسی باستان مشتق شده که به جای واژه‌ی سانسکریت سیندو (Sindhu) به‌کار می‌رفته و نام رودخانه‌ی سند بوده ‌است. واژه‌ی هندوستان که به عنوان نام کامل این سرزمین در اغلب کشورها از جمله خود هند رواج دارد، واژه‌ای فارسی است به معنی سرزمین هندوها. در زبان پارسی باستان، هند به معنای پر آب، آب‌دار، مرطوب و در مواردی رود و رودخانه استفاده شده‌ است، مانند هندوانه که به معنی میوه‌ی آبدار است. از آن‌جا که هند، سرزمینی با آب و هوای مرطوب و شرجی است و رود و رودخانه‌های بسیار هم دارد، با ترکیب نامش با واژه‌ی استان به معنای سرزمین، می‌توان واژه‌ی هندوستان را به سرزمین پر آب و یا پر رودخانه معنا کرد....

تورهای هند

تور قیمت مدت تاریخ بازدید

تا کنون توری برای این مقصد ثبت نشده است

ثبت تور (رایگان)