من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

یکشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۸

تور کیش
کیش ،‌ یکی از زیباترین جزایر خلیج فارس که در گذشته نام آن جزیره قیس بوده با ظاهری بیضی شکل از زمان هخامنشیان تحت تسلط ایرانیان بوده است....

تورهای کیش

تور قیمت مدت تاریخ بازدید

تور کیش

925000 تومان 4 شب 1397/11/14 552

تور کیش

540000 تومان 3 شب 1397/4/21 1174

تور هوایی کیش از شهرهای مختلف

500000 تومان 4 شب 1396/10/16 857

آفرتورجزیره کیش

380.000 تومان 2 شب 1395/10/3 1986

آفرتورجزیره کیش

400.000 تومان 2 شب 1395/9/28 2163

آفری همه روزه جزیره کیش

390.000 تومان 2 شب 1395/9/1 2387

تور آفررررری کیش

370.000 تومان 2 شب 1395/8/1 1971

تورهوایی کیش

460000 تومان 2 شب 1395/7/29 2196

تور آفررررری کیش

380.000 تومان 2 شب 1395/7/25 2863

تور هوایی کیش

350 تومان 3 شب 1395/7/6 5838