من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

بازدید :
48

حمل مواد مخدر و داروهای روان گردان
در کشور امارات به همراه داشتن مواد مخدر و داروهای روانگردان دارای مجازات های سنگینی در دادگاه های این کشور می باشد حتی حمل و مصرف هرگونه داروهای مسکن کدئین دار و قرص های آرامبخش که در داروخانه های کشورمان به وفور یافت می شود نیز جزو موادمخدر محسوب شده و دارای محکومیت های قضایی زندان، حبس ابد و در مواردی حکم اعدام است؛ لذا توصیه می شود مسافرانی که به دلایل پزشکی، مجبور به مصرف قرص های آرامبخش می باشند قبل از ورود به کشور امارات نسخه پزشک معالج رابه زبان عربی ترجمه و به تأیید وزارت بهداشت، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه ایران و سفارت امارات در تهران رسانده و همراه داشته باشند.