من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

بازدید :
63

ورود به خاک امارات
زمانی که وارد خاک امارات می شوید با شما طبق قوانین امارات برخورد خواهد شد. اگر مشکلی برای دولت امارات ایجاد کنید شما باید تابع قوانین امارات باشید و در این مورد ملیت شما کمک چندانی به شما نمیکند ... هستند بسیاری از ایرانیان عزیر و حتی شهروندان انگلیسی که سالهاست در زندان های امارات بلا تکلیف هستند.