من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

چهارشنبه ۰۸ تیر ۱۴۰۱

بازدید :
48

کلیسای سنت ژوزف
امتیاز (0 از 10) از مجموع 0 رای

این کلیسا در اوایل دهه سال 1800 توسط فرانسیسکو دو سیلوا ماله تاسیس شده است. پس از اینکه این کلیسا در سال 1906 فرسوده و کهنه گشت، تصمیم گرفته شد که در این مکان کلیسایی جدید ساخته شود و این امر منجر به تکمیل این کلیسا در سال 1912 شد.

این کلسیا مشتمل بر یک گنبد هشت گوشه و دو گنبد دیگر مجاور این گنبد اصلی می باشد. حیاط این کلیسا در جمعه ها مملو از عبادت کنندگان می شود که ممکن است برخی به علت کمبود جا به بالکن بلوک های آپارتمانی اطراف بروند. اگر جمعه در این مکان حاضر شوید می توانید در مراسم مذهبی یاد آوری مصلوب شدن حضرت عیسی نیز شرکت داشته باشید.

کلیسای سنت ژوزف

کلیسای سنت ژوزف


نصاویر کلیسای سنت ژوزف