من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

بازدید :
1683

ایمنی و امنیت در لبنان
ایمنی و امنیت در لبنان

- شرایط امنیتی در لبنان پس از ترور نخست وزیر پیشین آقای رفیق حریری هنوز غیر قابل پیش بینی است.

۲- باتوجه به ریسک بالای امنیتی از نزدیک شدن به مرزهای این کشور با سرزمین اشغال شده فلسطین جدا خودداری نمایند.

۳- مناطق مین گذاری شده به خصوص در شمال و باقی مانده از زمان اشغال این کشورتوسط رژیم صهیونیستی به عنوان یک خطر جدی می باید مورد توجه مسافرین قرار گیرد.

۴- جرائم کوچک نظیر جیب بری غیر محتمل نبوده و لذا مسافرین ایرانی باید مراقب اشیاء ارزشمند و مدارک مسافرتی خود باشند.